Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja obsługi modułu Stypendia w portalu Moja PG (dla studentów).


Info

W systemie stypendiów dostępnym z poziomu portalu Moja PG, część danych importowana jest z informacji wpisanych w zakładce Moje konto. Przed przystąpieniem do składania wniosku wejdź na swoje konto w systemie. W zakładce Moje konto uzupełnij dane osobowe lub sprawdź ich poprawność. W przypadku wystąpienia niezgodności zalecamy kontakt z Dziekanatem w celu poprawy ewentualnych błędów w danych osobowych.

W systemie rozróżnia się cztery rodzaje pomocy materialnej, w zależności od przeznaczenia i sposobu ich przyznawania:

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • Stypendium socjalne studenckie,
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Zapomoga losowa.

Wskazówka

Szczegółowe informacje o wsparciu finansowym, które jest oferowane studentom Politechniki Gdańskiej znajduje się tej stronie 

Aby złożyć wniosek o stypendium należy przejść do zakładki Stypendia → Wnioskuj o stypendium.


Powiązane artykuły

Stypendium socjalne