Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Szkolenie z silnika systemu stron internetowych PG (CMS Drupal) opracowane jest w formie elektronicznego kursu na platformie eNauczanie PG:

Szkolenie dla redaktorów stron internetowych PG

Dostęp do szkolenia

Uczestnicy są dopisywani do ww. szkolenia na podstawie zgłoszeń kierowników jednostek organizacyjnych. Samodzielnie zapisywanie się na to szkolenie jest niedostępne.

W razie potrzeby, prowadzący powyższego szkolenia udziela dodatkowych wyjaśnień oraz wsparcia technicznego dla redaktorów stron w ramach systemu Drupal.


Powiązane artykuły