Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Generalnie, stosowania tabel na stronach internetowych, tak bardzo jak to możliwe, warto obecnie unikać. Tabele są elementem problematycznym na wielu płaszczyznach:

  • tabela nie jest zbyt korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia dostępności (WCAG),
  • korzystaniu z tabel towarzyszy dość często nieświadomość użytkowa, objawiająca się ich nadużywaniem (tabele bowiem służą wyłącznie do prezentacji danych posiadających wybitnie charakter tabelaryczny, a nie do budowania układu i rozmieszczenia treści - co redaktorzy usiłują uzyskać),
  • osoby opracowujące treść często nie umieszczają nagłówka tabeli, mimo że jest on wymagany - chociażby z aspektu zapewnienia dostępności (WCAG),
  • częsta tendencja do umieszczania w tabelach bardzo wielu informacji, choć ta forma nie za bardzo nadaje się do takich zastosowań.

Kiedy można korzystać z tabel?

W sytuacjach absolutnie uzasadnionych i wyłącznie dla takich informacji, które posiadają cechę tabelaryczności. To znaczy dla danych mających charakter dwuwymiarowego arkusza (zestawu kolumn i wierszy oraz spójnych z nimi komórkami). Zawartość komórek musi posiadać relację logiczną/merytoryczną, zgodnie z kontekstem przecięcia wiersza i kolumny. Rozmieszczenie danych w tabeli ma zatem wynikać z semantyki (utrzymania relacji logiki między zawartością komórek tabeli a jej wierszami i kolumnami). Tylko wtedy zastosowanie tabeli na stronie internetowej jest poprawne.

Na czym polega błędne korzystanie z tabel? Kiedy ma ono miejsce?

Powyżej wskazano, że fakt wstawienia tabeli na stronę powinien wynikać z przemyślnego aspektu merytorycznego, a nie plastycznego (estetycznego).

Tymczasem często powtarzanym błędem jest umieszczenie treści w tabeli ze względu na chęć uzyskania określonego efektu wizualnego, na przykład konkretnego rozmieszczenia treści albo nawet układu strony. Błąd stanowi tu już sam sposób myślenia o tabeli: w traktowaniu jej jak narzędzia do konkretnego układania na stronie tekstów lub ilustracji. Tabela skonstruowana na takiej płaszczyźnie myślowej stanowi finalnie poważne wypaczenie idei dostępności strony internetowej (WCAG).

Dlatego w domyśle odradza się redaktorom stosowania tabel.

Co stosować zamiast tabeli?

Nie ma oczywiście uniwersalnej metody. Dostosowanie rozwiązania do potrzeb związanych z treścią to swoista sztuka. Niemniej, zależnie do sytuacji i potrzeb, warto rozważyć skorzystanie z dostępnej gamy rozwiązań w CMS-ie:

  • do opisów osób lub opisów rzeczy/tematów ze zdjęciami: zastosować szablon Blok ze zdjęciem + tytuł + opis - praktyczny przykład na stronie https://pg.edu.pl/ksztalcenie-profesjonalne
  • do dłuższych spisów lub wykazów wymagających linków: zastosować szablon Dwie kolumny z linkami - praktyczne przykłady na stronach: https://cui.pg.edu.pl/katalog-uslug  https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia/kierunki

  • do zastosowań, w których korzystne byłoby wizualne zorganizowanie treści w kolumnach: zastosować szablon Dwie kolumny
  • do dłuższych list/wykazów dokumentów: zastosować w układzie strony automatyczny blok wyświetlający listę zasobów plikowych (ew. włącznie z podfolderami) Directory listing (czynność dodania bloku wymaga uprawnienia Super Redaktora)
  • do obszernych list, raportów, wielokolumnowych tabel: lepiej na stronie umieścić odnośnik do dokumentu PDF zawierającego listę lub tabelę, niż zamieszczać tabelę na stronie; zarządzanie rozbudowaną tabelą będzie ponadto łatwiejsze z poziomu edytora (spod którego generuje się następnie PDF) niż z poziomu strony WWW. Należy pamiętać o zapewnieniu dostępności pliku PDF, tj. zawartość tekstowa musi być możliwa do zaznaczania i szukania. PDF mający zawierać informacje tekstowa nie może stanowić zestawu skanów pism lub dokumentów, gdyż w tej formie będzie całkowicie niedostępny.

Mam nietypową potrzebę a rozwiązania dostępne w CMS-ie są według mnie niewystarczające. Co robić?

Jeśli przeanalizowałaś/eś różne możliwości i uważasz, że obecnie rozwiązania dostępne w CMS-ie są niewystarczające wobec Twojej potrzeby, możesz skontaktować się z Działem Promocji PG i zgłosić zapotrzebowanie na nową formę prezentacji danych na stronach WWW. Zgłoszona przez Ciebie potrzeba zostanie przeanalizowana i jeśli znajdzie uznanie, zostanie skierowana do wdrożenia w silniku stron internetowych przez CUI PG.