Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krój podstawowy: Sanuk

Księga Identyfikacji Wizualnej PG definiuje: „Podstawową rodziną krojów pism Politechniki Gdańskiej jest Sanuk. Krój Sanuk należy stosować do wszelkich podstawowych informacji tekstowych oraz wyróżnień, nagłówków i haseł w materiałach promocyjnych. Rodzinę krojów Arial należy stosować wszędzie tam, gdzie z przyczyn technicznych nie jest możliwe użycie kroju z rodziny Sanuk.”

W systemie eKontakt bazowym krojem jest Arial, zaś Sanuk stosowany jest automatycznie odnośnie nagłówków.

Krój uzupełniający: Arial

Księga Identyfikacji Wizualnej PG definiuje: „Rodzinę krojów Arial należy stosować wszędzie tam, gdzie z przyczyn technicznych nie jest możliwe użycie kroju z rodziny Sanuk.”

Jak wyżej wspomniano, system eKontakt w zamierzony sposób wykorzystuje font Arial jako krój podstawowy.

Prosimy pamiętać, aby przygotowując treści niezależne od kodu (np. statyczne grafiki – bitmapy, wszelkiego rodzaju banery itd.) wykorzystywać przede wszystkim font Arial tam, gdzie nie ma możliwości skorzystania z fontu Sanuk.