Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataMenu znajdujące się w prawym górnym rogu widoku, pod nazwą aktualnie zalogowanego użytkownika, oferuje dostęp do wszystkich informacji i danych powiązanych z kontem użytkownika w serwisie eNauczanie.

Opcja Profil pozwala na podgląd podsumowania konta użytkownika, które zawiera najważniejsze informacje (nazwy aktywnych kursów, zdjęcie, daty ostatniego i pierwszego logowania).

Każdy użytkownik eNauczania dysponuje możliwością zmiany ustawień własnego profilu. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane kontaktowe, zdjęcie oraz uzupełnić informacje opcjonalne. Aby edytować informacje o własnym profilu, należy wejść w sekcję Szczegóły  użytkownika a następnie kliknąć Modyfikuj profil albo wybrać opcję Modyfikuj profil z menu dostępnego pod ikoną koła zębatego (tak jak na poniższym rysunku). Po przejściu do widoku Modyfikuj profil będziesz mógł edytować dane związane z Twoim profilem.

Informacje ogólne to zbiór danych uzupełnianych automatycznie podczas rejestracji w serwisie eNauczanie. Niektóre z tych danych stanowią pola obowiązkowe i nie można ich dowolnie edytować (np. imię, nazwisko, adres e-mail).
Informacje opcjonalne to zbiór dodatkowych danych, które możesz dowolnie edytować. Każdy użytkownik ma możliwość dodania swojego zdjęcia, określenia zainteresowań, wpisania dodatkowych danych kontaktowych. Aby dodać zdjęcie, kliknij ikonę dodaj lub przeciągnij plik na oznaczone pole. 

Każdy użytkownik może dowolnie zmieniać preferencje subskrypcji blogów i forów, wybierając opcję Preferencje forum z menu widocznego po prawej stronie ekranu pod ikonką zębatego kółka: 

Każdy użytkownik może edytować ustawienia przesyłania wiadomości i powiadomień w serwisie eNauczanie (opcje Preferencje wiadomości oraz Preferencje powiadomień w menu po prawej stronie). Dla każdego z typów wiadomości możesz wybrać jedną z dwóch opcji – każde powiadomienie jest dostarczane w formie wiadomości e-mail na Twój politechniczny adres lub powiadomienia są prezentowane w postaci wyskakujących okienek (dostępnych po zalogowaniu na platformie).


Powiązane artykuły