Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W trybie zalogowania w prawym górnym rogu zlokalizuj koło z własnymi inicjałami (lub avatarem, o ile go wgrano do systemu), po czym kliknij na nie. Wyświetlone zostanie menu dotyczące Twojego konta, tak jak na rysunku.Opcja Profil wyświetla podsumowanie konta użytkownika, które zawiera takie informacje jak: lista kursów, do których jesteś przypisana/przypisany, data ostatniego i pierwszego logowania itp.


Każdy użytkownik eNauczania może zmienić ustawienia własnego profilu. Aby edytować informacje dot. konta, zlokalizuj sekcję Szczegóły użytkownika i kliknij na opcję Modyfikuj profil.


Ustawienie avatara (zdjęcia profilowego w systemie)


Jedną z bardziej użytecznych możliwości jest wgranie do systemu swojego avatara (zdjęcia profilowego). W tym celu zlokalizuj sekcję Zdjęcie użytkownika i kliknij na oznaczony obszar albo przeciągnij plik ze swoim zdjęciem na ten obszar.Zmiana preferencji

Każdy użytkownik systemu może dowolnie zmieniać preferencje dotyczące powiadomień, języka, forum itp. W tym celu, w trybie zalogowania, w prawym górnym rogu zlokalizuj koło z własnymi inicjałami (lub avatarem, o ile go wgrano do systemu), po czym kliknij na nie. Wyświetlone zostanie menu dotyczące Twojego konta, tak jak na rysunku.

W wyświetlonym menu wybierz opcję Preferencje.

Dzięki temu wyświetlony zostanie widok zarządzania osobistymi ustawieniami konta w zakresie języka, forum, kalendarza, powiadomień itp.Powiązane artykuły