Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja VoIP Manager, dostępnej pod adresem voip.pg.edu.pl – na stronie dostępnych jest kilka aplikacji:


W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).