Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak wspomniano już wcześniej, użytkownik wypełniający formularz może zapisać wniosek jako wersję roboczą, zanim ostatecznie zostanie on wysłany do akceptacji. W zakładce Moje wnioski pojawi się status Wersja robocza i przycisk „Edytuj”.

Po kliknięciu przycisku Edytuj następuje przekierowanie do ekranu, gdzie możliwa jest zmiana zawartości wcześniej uzupełnionych pól.

Po wprowadzeniu zmian użytkownik może przejść do podsumowania. Z tego poziomu może ponownie zapisać wersję roboczą, powrócić do edycji formularza, klikając przycisk Wstecz, anulować lub wysłać wniosek, jeśli jest on już poprawnie wypełniony.