Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak wspomniano już wcześniej, użytkownik wypełniający formularz może zapisać wniosek jako wersję roboczą, zanim ostatecznie zostanie on wysłany do akceptacji. W zakładce Moje wnioski pojawi się status Wersja robocza i przycisk „Edytuj”.

Po kliknięciu przycisku Edytuj następuje przekierowanie do ekranu, gdzie możliwa jest zmiana zawartości wcześniej uzupełnionych pól.

Jeżeli wersja robocza zapisana była przed wypełnieniem 3 kroku formularza, czyli zaliczki, na końcu formularza pojawi się dodatkowy przycisk Przelicz zaliczkę, aby wysłać. Po jego wciśnięciu, na dole formularza pojawią się pola do kalkulacji kosztów, czyli pola z 3 kroku Zaliczka.

Po wprowadzeniu zmian użytkownik może przejść do podsumowania. Z tego poziomu może ponownie zapisać wersję roboczą, powrócić do edycji formularza, klikając przycisk „Wstecz”, anulować, lub wysłać wniosek, jeśli jest on już poprawnie wypełniony.