Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Politechnika Gdańska od 2019 roku korzysta z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Każdy dyplomant zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji antyplagiatowej napisanej przez siebie pracy.

"Jednolity System Antyplagiatowy to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, który wspiera promotora w weryfikacji pracy. System jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce." Dowiedz się więcej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. źródło

Przebieg weryfikacji

Aby wprowadzić plik do weryfikacji antyplagiatowej należy kolejno wybrać: Dyplomy → Szczegóły.

Następnie przechodzimy do sekcji Weryfikacja antyplagiatowa. Wgranie pliku do weryfikacji antyplagiatowej wymaga zgody promotora pracy.

 

Zgodę na wgranie pliku promotor wydaje przez system Moja PG, dopiero po wyrażeniu zgody w systemie pojawi się komunikat, że Przed wgraniem pracy niezbędne jest złożenie oświadczenia. 

Należy kliknąć Oświadczenie o prawie autorskim. Następnie wybrać typ dyplomu oraz zapoznać się z klauzulą oświadczenia i je zaakceptować.

Po zaakceptowaniu oświadczenia w sekcji Weryfikacja antyplagiatowa wyświetli się opcja Wczytaj plik umożliwiająca wgranie pracy.

UWAGA!

 Praca umieszczana w systemie antyplagiatowym musi być przygotowana w formacie PDF, DOC lub DOCX i nie może przekraczać 15 MB.

UWAGA!

Jeśli na koncie studenta w zakładce dyplomy nie pojawił się przycisk Wczytaj plik, to prawdopodobne przyczyny:

  • Portal Moja PG nie był w stanie zweryfikować poprawności danych w systemie POL-on przed przekazaniem pliku do analizy w JSA.
  • Autor pracy niepoprawnie przygotował plik (np. scalenie zewnętrznym narzędziem kilku plików pdf).
  • Autor pracy wykorzystał już 3 próby wysłania pracy do analizy podczas utworzonego badania przez opiekuna pracy.
  • Opiekun pracy jeszcze nie pozwolił w systemie Moja PG na wgranie pracy

W każdym powyższym przypadku należy ustalić przyczynę i spróbować rozwiązać problem (dziekanat,
opiekun pracy, Helpdesk).

Po wgraniu pliku o wszelkich zmianach i kolejnych etapach analizy antyplagiatowej autor pracy, opiekun oraz dziekanat są informowani poprzez zmianę statusu weryfikacji w portalu Moja PG. 

Dla każdej wprowadzonej pracy system antyplagiatowy generuje raport ogólny, który jest dostępny w portalu Moja PG zarówno dla autora pracy, opiekuna i recenzenta oraz szczegółowy – dostępny tylko dla opiekuna i recenzenta. O dostępności raportów osoby te są informowane e-mailowo.

Aby pobrać wygenerowany raport, w sekcji Raport kliknij przycisk pobierania.

Akceptacja raportu

Jeśli promotor po zapoznaniu się z raportem nie akceptuje pracy, aby móc ponownie wgrać plik do weryfikacji promotor musi najpierw wyrazić na to zgodę w systemie (Pozwól na ponowne wgranie pliku). Po tej czynności na koncie ponownie będzie aktywna opcja Wczytaj plik. 

Jeśli po zapoznaniu się z raportem promotor akceptuje pracę przechodzi do recenzji pracy. To samo dotyczy recenzenta pracy. Wysłane recenzje swojej pracy możesz podejrzeć w zakładce: Student→Dyplomy→Szczegóły w sekcji Recenzje.

Dopiero po pozytywnym ocenieniu pracy przez promotora i recenzenta, opiekun pracy może zaakceptować całościowo raport antyplagiatowy. Po ostatecznej akceptacji autor przystępuje do egzaminu dyplomowego zgodnie z dalszymi etapami i wyznaczonymi terminami.

Praca zbiorowa

W przypadku pracy zbiorowej każdy autor pracy wgrywa ją do systemu na swoim koncie w Moja PG, postępując zgodnie z powyższą instrukcją.

Recenzja pracy może różnić dla każdego studenta w zależności od wkładu pracy.