Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wirtualne Laboratoria Matematyczne (WiLaM) to aplikacje wspierające kształcenie przedmiotów ścisłych, które pozwalają zwiększyć efektywność nauki oraz uatrakcyjnić ją pomagając w zrozumieniu pojęć i ich zastosowań. Aplikacje i wizualizacje można wykorzystywać na tradycyjnych zajęciach przy prezentowaniu treści edukacyjnych, umieszczać jako interaktywny element kursu zdalnego nauczania lub na stronie internetowej. Elementy dostępne w WiLaM stanowią praktyczne wsparcie dydaktyczne dla studenta oraz nauczyciela i można je wykorzystywać na różnych kierunkach kształcenia.


Wirtualne Laboratoria Matematyczne dostępne są na stronie eNauczania:

  • w polskiej wersji językowej: WiLaM_pl
  • w angielskiej wersji językowej: WiLaM_en

Dodawanie laboratorium do kursu

Aby  umieścić w kursie w ramach eNauczania element z WiLaM, należy wykorzystać zasób Adres URL. Dodanie tego zasobu do kursu możliwe jest po włączeniu trybu edycji. W tym celu, będąc w kursie, kliknij na ikonę koła zębatego, po czym z wyświetlonego menu wybierz Włącz tryb edycji. Następnie w żądanym miejscu kursu kliknij na opcję Dodaj aktywność lub zasób i z dostępnej listy wskaż zasób Adres URL.Na potrzeby osadzenia elementu z WiLaM, zasób Adres URL powinien być skonfigurowany w następujący sposób:


Powiązane artykuły