Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataWszystkie składane przez Studenta wnioski są widoczne na zakładce Wnioski. Jak widać poniżej dla wniosków niezrealizowanych istnieje możliwość ich odwołania (w momencie, kiedy wniosek trafia do realizacji nie ma możliwości anulowania go i wycofania ewentualnej opłaty):

W tym miejscu Student może także sprawdzić, czy zamówiony przez niego wniosek jest gotowy do odbioru w Dziekanacie (np. wniosek o wydanie ELS).


Powiązane artykuły