Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tej sekcji student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium.


Instrukcja krok po kroku

Pierwszym etapem w procesie obsługi programu Stypendia z poziomu Moja PG, który wykonuje student, jest zalogowanie się na konto studenckie (moja.pg.edu.pl) i wejście na zakładkę Stypendia → Wnioskuj o stypendium, a następnie: 

  1. Jeśli Student ma więcej niż jeden aktywny kurs to z rozwijanej listy należy wybrać kierunek studiów, w ramach którego chce aplikować o stypendium lub zapomogę. Jeśli zaś Student ma tylko jeden aktywy kurs jego nazwa wyświetli się (bez możliwości wyboru z listy) nad rodzajami stypendiów i zapomóg. Aby wybrać dany typ stypendium lub zapomogi, kliknij na jego nazwę.

2. Po wybraniu właściwego rodzaju stypendium przejdź do uzupełniania danych w formularzu wniosku. Część danych uzupełniona jest automatycznie z informacji znajdujących się w systemie Moja PG, pozostałe pola muszą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę. 

Ważne, aby nie zapomnieć podać poprawnego numeru rachunku do przelewu stypendium. Numer konta można uzupełnić również w zakładce Moje stypendia

3. Należy wypełnić puste pola oraz zaznaczyć dodatkowe opcje jeśli ubiegamy się o nie w stypendium.

Należy również zwrócić uwagę na umiejscowione obok pól tekstowych formularza ikonki ze znakiem „?” (tooltip) umieszczonym w kółkach na niebieskim tle. Po najechaniu kursorem na taką ikonkę można zapoznać się z treścią pomocy lub ewentualnych szczegółów danego pola wraz ze wskazówkami, co musi zawierać dane pole, aby uznać wniosek za poprawnie wypełniony.

4. Należy również zapoznać się z oświadczeniami.

Wskazówka

Zwróć uwagę na poprawne wypełnienie wszystkich pól. Kompletne wypełnienie formularza podczas składania wniosku przyspieszy proces jego rozpatrywania i oszczędzi konieczność jego uzupełniania już po wysłaniu informacji do Komisji Stypendialnej.

5. Na końcu samego procesu wypełniania formularza możesz zapisać wniosek jako roboczą kopię lub od razu wysłać do komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia.

6. Po wybraniu opcji Wyślij, pojawi się potwierdzenie, w którym należny wybrać sposób wysyłki wniosku: 

  • Wersja elektroniczna (zalecana)- po wygenerowaniu wniosku należy wysłać jego wersję elektroniczną poprzez platformę ePUAP (moj.gov.pl). Dzięki temu nie ma konieczności osobistego stawienia się w Komisji Stypendialnej w celu złożenia wniosku i późniejszego odbioru decyzji. 

Szybki odbiór decyzji, to szybsza wypłata stypendium! Instrukcję jak wysłać wniosek za pomocą platformy ePUAP znajduje się na tej stronie.
  • Wersję papierową - po wysłaniu wniosku w systemie, należy dostarczyć wersję papierową do Komisji Stypendialnej (wersję papierową można wygenerować z zakładki Moje Wnioski

Info

Nie wszystkie wnioski o stypendia mają możliwość wysyłania za pomocą platformy ePUAP. Jeśli taka opcja nie jest możliwa do wyboru, należy dostarczyć papierową wersję wniosku do Komisji Stypendialnej.

7. W celu dokończenia procesu składania wniosku (zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej) konieczne jest przejście do zakładki Stypendia → Moje wnioski i wygenerowanie pliku XML lub PDF oraz przekazanie go wg wcześniej wybranej opcji do Komisji Stypendialnej.Powiązane artykuły