Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataWstawianie zwykłej tabeli

Aby wstawić tabelę klikamy na ikonie tabelki w edytorze:

Określamy podstawowe parametry tabeli (np. ilość kolumn i wierszy), po czym klikamy przycisk Wstaw:

Wstawiona w ten sposób tabela jest pusta, należy ją wypełnić danymi. Po wpisaniu danych i zapisaniu  strony tabela będzie wyglądała tak:

Taka tabela może być wykorzystana np. do rozmieszczenia danych na stronie, czyli stworzenia pewnego rodzaju układu strony, ale dane nie prezentują się w niej najlepiej. Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie tabeli z wybranym stylem.


Wstawianie tabeli ze stylem

Rozpoczynamy od wstawienia tabeli:

W okienku parametrów tabeli rozwijamy listę Klasa i wybieramy z niej klasę tabeli (jedną z dostępnych: szeroka, obramowana, podświetlona, przemienna):

Po wybraniu np. tabeli obramowanej, wypełnieniu jej danymi oraz zapisaniu będzie się ona prezentowała następująco:

Oczywiście pozostałe style prezentują inny wygląd – warto poeksperymentować we własnym zakresie.


Wstawianie tabeli z wieloma stylami

Istnieje także możliwość wstawienia tabeli z wieloma stylami – w tym celu najpierw wstawiamy tabelę z jednym stylem (tak jak pokazano powyżej), po czym wyświetlamy źródło strony klikając na ikonę (< >):

W źródle HTML odszukujemy sekcję z tabelą (rozpoczyna się od "<table"), po czym jej klasę (zaznaczoną poniżej):

Wpisując w tym miejscu właściwości tabeli (szeroka, obramowana, podświetlona, przemienna) możemy łączyć je dowolnie ze sobą uzyskując np. szeroką tabelę podświetlaną lub naprzemienną z obramowaniem.

UWAGA!

Należy pamiętać, aby kolejne parametry tabeli były rozdzielone spacją, bez żadnych dodatkowych znaków.

Nasza przykładowa tabela z klasą szeroka, obramowana i podświetlona po zapisaniu będzie wyglądała następująco:

Podświetlany jest jedynie ten wiersz, nad którym zatrzymany jest kursor myszy.


Powiązane artykuły