Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tej części systemu student ma możliwość wygenerowania standardowych wydruków, takich jak strony tytułowe prac, podania które wymagają podpisu itp.. W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj wydruku, a następnie, w zależności od wybranego wniosku, np. pojawi się wybór kursu i pola tekstowe do uzupełnienia:

Dokument po uzupełnieniu danych pobieramy poprzez kliknięcie na ikonie PDFa.


Powiązane artykuły