Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wyniki akcji ankietyzacyjnych dostępne są przy użyciu ścieżki: Ankiety. Lista definicji ankiet Wybór zdefiniowanej ankiety z listy  Wyniki  Wybór akcji ankietyzacyjnej z listy rozwijanej. Po wybraniu powyższej ścieżki zobaczymy ekran, którego zrzut widoczny jest poniżej. Następnie należy nacisnąć przycisk Szukaj (wskazany na rysunku).


Wynik wyszukiwania przedstawiono w postaci zestawień zamieszczonych w tabelach (zrzut poniżej). Omawiana opcja to widok ogólny (lista rozwijana w pozycji Widok) zestawienia wyników wyszukiwania.

 

Kolumny oznaczone numerami pytań zawierają informację na temat odpowiednich pytań. W przypadku przedstawionych przykładowych ankiet wartości znajdujące się w kolumnie Średnia są identyczne z wartościami z kolumny Pytanie 1. W bieżącej akcji ankietyzacyjnej liczenie średniej ma miejsce tylko w przypadku odpowiedzi na pytanie pierwsze.

W zależności od tego, jakiego typu pytania zdefinowane były w czasie tworzenia ankiety (jednokrotnego wyboru – średnia, jednokrotnego wyboru – zliczaj, wielokrotnego wyboru oraz otwarte) wyniki przedstawione są w postaci wyliczonej średniej (pytanie pierwsze) lub w postaci podlinkowanego tekstu Pokaż. prowadzącego do wyświetlenia szczegółów odpowiedzi, których zrzuty umieszczone są poniżej.

Pytanie przykładowe drugie (jednokrotnego wyboru z funkcją zliczania):

Pytanie przykładowe czwarte (wielokrotnego wyboru):

Pytanie szóste (otwarte):


Info

Korzystając z filtru Widok wyniki ankiet wyświetlić można również z podziałem na przedmioty (obrazek poniżej).

Wskazówka

W obu opisanych przypadkach wyświetlania wyników akcji ankietyzacyjnej, istnieje możliwość ich wyeksportowania do pliku CSV.

  • No labels