Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W sekcji „Wyszukiwarka” możemy w prosty i szybki sposób wyszukać interesującą nas pracę naukową. W tym celu należy sprecyzować kryteria wyszukiwania.

Aby wyszukać zarejestrowany dorobek naukowo-badawczy wystarczy kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyświetli się długa lista zawierająca wszystkie pozycje znajdujące się w bazie. Tę długą listę można jednak znacząco skrócić, stosując dostępne w systemie filtry:

  • nazwisko autora – na podstawie wpisanych liter, system wyszukuje autorów. Wyszukiwanie rozpoczynamy od wpisania nazwiska, a w celu dalszego zawężenia wyników, po spacji można wprowadzić imię.  W wyniku wyświetli się lista autorów zgodna z podanymi kryteriami. Lista ta będzie zawierała nie więcej niż 25 pozycji, a jeśli znalezionych rekordów będzie więcej, to u dołu tabeli widoczna będzie liczba niewyświetlonych wyników. Jeśli wyników jest zbyt dużo, należy wpisywać kolejne litery, do momentu, kiedy otrzymamy satysfakcjonujący nas wynik wyszukiwania. Poza imieniem i nazwiskiem, lista wyników zawierać będzie stopień / tytuł, i informacje: czy jest to pracownik PG, pracownik spoza PG, czy student PG (w tym doktoranci), a także trzy ostatnie cyfry numeru ewidencyjnego dla pracownika lub trzy ostatnie cyfry numeru albumu dla studenta. Jeżeli w filtrze Autorzy podamy więcej niż jedno nazwisko, to wyszukane zostaną jedynie te prace których współautorami są wszystkie wymienione osoby.
  • czasopismo – należy kliknąć znajdujący się pod filtrem przycisk „Wybierz”. System wyświetli listę, na której poza tytułami dostępne będą dodatkowe dane: numer ISSN, a także informacja dotycząca ministerialnej listy czasopism punktowanych. Dla czasopism objętych aktualną listą –widoczna jest jej nazwa (A, B lub C/ERiH), a także punkty za autorstwo i redakcję. Pozostałe czasopisma, w miejscu punktów mają kreseczki oraz informację „nieaktualna” (Patrz rysunek poniżej). W wyświetlonym oknie można jeszcze bardziej doprecyzować kryteria, aby zawęzić listę wyników. Wprowadzenie tytułu, numeru ISSN, bądź wybranie odpowiedniej listy ministerialnej, przyspieszy wyszukiwanie. Opisany tutaj mechanizm wyszukiwania czasopism, działa analogicznie jak mechanizm, który znajduje się w menu Czasopisma -> Katalog Czasopism.

  • słowa kluczowe – można wprowadzić kilka słów, oddzielając je przecinkami. System wyszuka tylko te publikacje, które zawierają wszystkie podane słowa kluczowe.
  • wydział, katedra – wybieramy z listy, należy pamiętać, że katedrę można wybrać dopiero po określeniu wydziału.
  • forma publikacji – jest to kategoria warunkowana przepisami rozporządzeń MNiSW, klasyfikacja spełniania wymogów, które są podstawą do wartościowania – przyznawania punktów za daną publikację. Z rozwijanej listy należy wybrać interesującą nas formę.
  • rok publikacji – z listy można wybrać rok, bądź zakres lat, do których odnosi się poszukiwana Praca N-B
  • numer rekordu – jest to unikalny numer nadany każdej opublikowanej pozycji, który ją jednoznacznie identyfikuje – tak więc jego podanie zawęzi nam wyniki wyszukiwania do pojedynczego wyniku, bądź też kilku wyników, jeśli ustawiony zostanie zakres.    

Dodatkowo listę wyszukanych rekordów można posortować według Roku publikacji lub numeru rekordu, w kolejności rosnącej lub malejącej (pole 'Sortuj według').

Powyżej wyników wyszukiwania znajduje się panel umożliwiający wyeksportowanie listy znalezionych prac w formie fiszek lub samych opisów bibliograficznych w formatach doc (Word), xls (Excel), pdf (Patrz rysunek poniżej). 

Jeśli liczba wyników jest bardzo duża, wygenerowana lista zostanie przycięta do 1000 pierwszych wpisów. Wyświetli się komunikat informujący użytkownika o zaistniałej sytuacji.

Przy każdej pracy N-B w prawym górnym rogu wyświetla się przycisk umożliwiający wygenerowanie fiszki, czyli zbioru najistotniejszych informacji o danej pracy. Plik jest generowany w formacie pdf (Patrz rysunek powyżej).

Klikając w symbol lupki wyświetlą się szczegóły danej pracy.


Powiązane artykuły