Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby przesłać plik zawierający dane wrażliwe, można zabezpieczyć go za pomocą hasła używając programu 7-zip.  Korzystając z tej opcji można przesłać klika plików w jednym zabezpieczonym katalogu.


Instrukcja krok po kroku

Aby zabezpieczyć plik (kilka plików) należy zaznaczyć ten plik, a następnie:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybrać 7-Zip → Dodaj do archiwum 


  2. Następnie w polu Wprowadź hasło należy wpisać hasło i powtórzyć je w polu Wprowadź ponownie hasło i kliknąć OK.


  3. Archiwum zawierające plik z danymi zostanie utworzone, należy dodać je jako załącznik do wiadomości.
  4. Przy próbie otworzenia takiego pliku program wyświetli okno, w którym należy podać hasło.


Uwaga!

Pamiętaj aby w wiadomości, która zawiera plik z danymi wrażliwymi, nie wpisywać hasła do tego pliku!!! Hasło przekaż innym kanałem komunikacji (np. telefonicznie lub osobiście). 

  • Pracownicy CUI nie mogą odzyskiwać zapomnianych haseł, dlatego upewnij się, że hasło nadaje się do zapamiętania.

  • Tworzone hasła nie są w żaden sposób ograniczone pod względem długości, znaków lub cyfr, ale w hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

  • Udostępniając pliki lub hasła innym użytkownikom, zachowaj ostrożność. Zawsze istnieje ryzyko, że hasła dostaną się w ręce niepowołanych użytkowników. Pamiętaj, że zablokowanie pliku za pomocą hasła niekoniecznie ochroni Twój plik przed złośliwymi działaniami.Powiązane artykuły