Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zalogowaniu się przez kandydata na jego konto rekrutacyjne, wyświetli się strona z aktualnie prowadzonymi zapisami na nabory na studia podyplomowe.


Poniżej znajduje się przykładowy wygląd listy możliwych zapisów podczas rekrutacji.

Aby zapisać się na studia podyplomowe wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij na Zapisz się w sekcji Nabór na studia podyplomowe
 2. W pierwszym kroku ukaże się lista dostępnych kursów w naborze.


 3. Należy wybrać jeden z dostępnych kursów.


 4. Po zaznaczeniu kursu widać szczegóły informacyjne o kursie. Po wybraniu kliknij na Zapisz i przejdź dalej>>.
 5. W kroku 2 należy uzupełnić informacje o wykształceniu (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką). Należy wypełnić również informacje dodatkowe oraz zaznaczyć pola wymaganych zgód.


 6. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zapisz i przejdź dalej>>.
 7. Opcjonalnie w przypadku kursu, który wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej pojawi się krok 3.  Znajdują się w nim informacje o opłacie rekrutacyjnej oraz danych do przelewu (w tym numer rachunku).


  Ten krok widoczny jest jedynie w przypadku, kiedy wymagana jest opłata rekrutacyjna!

 8. Należy skopiować dane do przelewu i niezwłocznie uiścić opłatę rekrutacyjną, a następnie kliknąć Zapisz i przejdź dalej>>.

 9. Wyświetli się podsumowanie, w którym wszystkie kroku powinny być zaznaczone na zielono.


 10. Kliknij Pobierz aby pobrać formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe.

  UWAGA! Aby dokończyć proces rekrutacji należy koniecznie wydrukować i podpisać pobrany z zakładki Podsumowanie formularz a następnie dostarczyć go do sekretariatu Studiów Podyplomowych wraz z resztą wymaganych dokumentów.

 11. W przypadku, gdy wyświetla się komunikat Dane kompletne! i zostanie pobrany formularz zgłoszeniowy należy kliknąć Zapisz i wyślij

 12. Po zapisaniu i wysłaniu zgłoszenia, wyświetli się komunikat Dane zostały poprawnie zapisane.

 13. Jeżeli chcesz dokonać rekrutacji na kolejny kurs przejdź na zakładkę Rekrutacja, a następnie kliknij Zapisz się na kolejny kurs.  Dane adresowe i osobowe uzupełniasz z poziomu okna głównego systemu (po zalogowaniu) postępując zgodnie z fragmentem instrukcji dostępnej tutaj (bez danych WKU).

  Informacja

  Wyniki rekrutacji widoczne będą w oknie głównym systemu (po zalogowaniu) w tabeli sekcji Nabór na studia podyplomowe pod informacje dodatkowe.


Powiązane artykuły