Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Domyślnie adresy URL witryn/stron tworzone są na podstawie nazwy własnej tych stron. Jakakolwiek zmiana nazwy mikrowitryny lub podstrony powoduje również zaktualizowanie jej adresu URL - w oparciu o nową nazwę.

Oznacza to, że witryna lub podstrona przestaje być dostępna pod dotychczasowym adresem, a próba jej wywołania będzie skutkować błędem o kodzie 404 (tj. nie znaleziono strony). Taka sytuacja może spotkać osobę edytującą stronę, po zapisaniu zmian w nazwie.

Co można zrobić?

Bezpośrednio po zapisaniu zmian, po wyświetleniu się komunikatu 404 - nie znaleziono strony, można:

  1. Cofnąć się się do poprzedniej strony w przeglądarce (zwykle za pomocą ikony mającej postać strzałki skierowanej grotem ku lewej krawędzi ekranu) - z powrotem do widoku edycji.
  2. Odśwież widok edycji (klawisz F5).
  3. Spróbuj zregenerować stronę, dodając w treści nowy znak, na przykład kropkę. Zapisz zmiany.
  4. Odczekaj ok. 5 minut i w trybie prywatnym przeglądarki spróbuj wywołać stronę po znanym Tobie adresie. 
  5. Jeśli stan z komunikatem 404 - nie znaleziono strony utrzymuje się w dalszym ciągu, niezbędne może się okazać wyczyszczenie pamięci podręcznej CMS-a (co mogą wykonać centralni administratorzy silnika stron internetowych). Zgłoś sprawę do Helpdesku Helpdesku PG.

Strona może być niedostępna pod "przyjaznym" adresem URL, natomiast może być osiągalna pod swoim adresem technicznym w formie np. wydzial.pg.edu.pl/node/nr_wezla