Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

eNauczanie na Politechnice Gdańskiej jest procesem kształcenia z wykorzystaniem technologii ICT (z ang. Information and Communication Technologies), które staje się integralnym elementem edukacji oraz wirtualizacji Uczelni. W ramach eNauczania udostępniane są kursy w formie elektronicznej (za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz w ramach aplikacji mobilnej) – wytworzone z wykorzystaniem popularnego oprogramowania Moodle.

Informacja o obowiązkowych kursach dla studentów zamieszczona jest na tej stronie.

UWAGA!

Pracownicy oraz doktoranci PG mogą samodzielnie zakładać nowe kursy dla realizowanych przez siebie przedmiotów. Zakładanie kurów możliwe jest poprzez  panel Nauczyciela w portalu Moja PG. Szczegółowa instrukcja jak samodzielnie założyć kurs na platformie eNauczanie jest w opracowaniu.  Podstawowe informacje o zakładaniu kursów znajdują się tutaj.

Samodzielne założenie kursu na platformie eNauczanie PG jest możliwe tylko w tych grupach kursów wydziałów oraz centrów, których Koordynatorzy ds. e-learningu zaakceptowali takie rozwiązanie tworzenia kursów w ramach danego wydziału i centrum. Więcej informacji - tutaj.

Główną stroną informacyjną eNauczania na PG stanowi portal pod adresem pg.edu.pl/enauczanie o wyglądzie jak na poniższym rysunku.

Na portalu zamieszczane są przydatne informacje dla studentów, wykładowców oraz dla osób zainteresowanych. Między innymi jest tam informacja o obowiązkowych kursach dla studentów oraz wskazówki dla prowadzących dotyczące sposobu przygotowywania elektronicznych kursów.


Platforma e-learningowa z kursami dostępna jest z kolei pod adresem enauczanie.pg.edu.pl. Ze wspomnianego powyżej portalu informacyjnego można szybko przejść do platformy, klikając na pierwszy z lewej strony prostokąt, oznaczony Platforma eNauczanie.

Czołowa strona platformy (przed zalogowaniem użytkownika) posiada wygląd jak na poniższym rysunku.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi usługi eNauczanie, przejdź do podrozdziałów korzystając z bocznego menu nawigacyjnego. Na niektórych podstronach zamieszczone są instruktaże wideo (tzw. screencasty). W przypadku problemu z ich odtwarzaniem lub wyświetlaniem, sprawdź czy dysponujesz dostępem do serwisu YouTube oraz czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję Adobe Flash Player dla Twojej przeglądarki internetowej.
W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w instrukcji użytkownika, prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego błędne informacje).

UWAGA!

Pracownicy oraz doktoranci PG mogą samodzielnie zakładać nowe kursy tylko dla realizowanych przez siebie przedmiotów. Zakładanie kurów możliwe jest poprzez  panel Nauczyciela w portalu Moja PG. Szczegółowa instrukcja jak samodzielnie założyć kurs na platformie eNauczanie jest w opracowaniu.  

Kurs można również zamówić, a cel ten możesz osiągnąć głównie na dwa sposoby:

  • skontaktować się z lokalnym administratorem eNauczania na Twoim wydziale: Lista wydziałowych administratorów 
    LUB
  • wypełnić formularz (spora szansa na szybkie utworzenie kursu) na portalu informacyjnym eNauczania, link Załóż nowy kurs w ramce pt. Dla wykładowców (w prawym dolnym rogu widoku strony internetowej): enauczanie.pg.edu.pl/rejestracja (wymagane zalogowanie, dane do logowania takie jak do portalu Moja PG)
    LUB EWENTUALNIE
  • w sytuacjach awaryjnych: wysłać e-mail z zamówieniem kursu na adres helpdesk@pg.edu.pl
  • przyjść osobiście do Helpdesku PG: cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk (nieaktualne w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną)

 Po założeniu nowego kursu i nadaniu Tobie uprawnień do niego, możesz przejść do etapu opracowania treści w kursie.