Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejsza instrukcja została stworzona dla osób, które kandydują na studia na Politechnice Gdańskiej. 


Kandydatami mogą być osoby spoza Politechniki Gdańskiej jak również aktualni studenci, absolwenci i pracownicy Uczelni. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się nas stronie pg.edu.pl/rekrutacja

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybrać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z Helpdeskiem (zachęcamy do kontaktowania się drogą poczty elektronicznej – w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości lub dokładnie opisać ujawniony problem).