Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wniosek Podróż służbowa/wyjazd krajowy składany jest na podróże służbowe pracowników w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju oraz podróże studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej w celu udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju.


W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).


Powiązane artykuły