Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po skończonej pracy w Repozytorium, ze względów bezpieczeństwa, należy się wylogować. W tym celu w prawym górnym rogu klikamy na nasze imię i nazwisko:

Rozwinie się okienko, w którym należy skorzystać z ostatniej opcji – Wyloguj:

Po wylogowaniu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający udane wylogowanie:


Powiązane artykuły