Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titlePobieranie certyfikatu głównego

W pierwszej kolejności należy pobrać certyfikat główny PG, który można znaleźć na stronie Centrum Usług Informatycznych (Katalog usług  Centrum Certyfikacji PG → Certyfikat Główny). Klikamy prawym klawiszem myszy na linku od certyfikatu i wybieramy opcję Zapisz element docelowy jako (lub podobną, komunikat ten może się  różnić w zależności od używanej przeglądarki):

Warning
titleUWAGA!

Pojawienie się takiego (lub podobnego) komunikatu:

…oznacza, że kliknęliśmy na linku lewym klawiszem myszy, a nie prawym tak jak powyżej opisano… Należy powtórzyć powyższy krok.

Po zapisaniu certyfikatu uruchamiamy go (zazwyczaj podwójnym kliknięciem) z miejsca, gdzie został zapisany. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików (i w nim klikamy dwukrotnie na pobrany certyfikat):

...