Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Po zalogowaniu się do menedżera mediów files.pg.edu.pl kliknij na przestrzeń pracy, do której posiadasz uprawnienia.
  2. Wejdź do katalogu wewnątrz którego zawarty jest folder przeznaczony do pobrania na dysk.
  3. Zlokalizuj żądany folder przeznaczony do pobrania. Następnie w wierszu z nazwą tego folderu kliknij na ikonę dysku ze strzałką skierowaną grotem w dół - tak jak na ilustracji.


  4. Wskazany katalog zostanie pobrany na dysk lokalny Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki - w postaci pliku w formacie ZIP.
  5. Zgodnie z potrzebami, możesz następnie rozpakować archiwum ZIP i korzystać lokalnie na swoim komputerze z plików, które w nim zawarte.