Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Uzupełnienia nazwy tworzonego kwestionariusza jako:

Code Blockinfo
iconfalse

{mlang

en}Examined

student's

statements{mlang}{mlang

pl}Oświadczenie

studenta

przystępującego

do

egzaminu{mlang}

a w polu Opis:

Code Blockinfo
collapseicontruefalse

{mlang

pl}Aby

przystąpić

do

egzaminu,

musisz

wypełnić

oświadczenie.{mlang}{mlang

en}You

must

complete

a

declaration

form

to

take

the

exam.{mlang}

Tak wprowadzona nazwa gwarantuje poprawne jej wyświetlanie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

...

PYTANIE 1:
Nazwa pytania: Samodzielna praca studenta
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Code Blockinfo
true
titleTekst pytania
collapseiconfalse

{mlang

pl}Oświadczam,

że

zobowiązuję

się

do

samodzielnej

pracy

podczas

zdawania

egzaminu/zaliczenia

prowadzonego

w

formie

zdalnej

z

wykorzystaniem

technologii

informatycznych

pod

rygorem

jego

przerwania

lub

negatywnego

wyniku.{mlang}

{mlang

en}I

hereby

declare

that

I

undertake

to

work

independently

while

taking

the

exam/obtain

credit

using

information

technology

(IT

tools)

conducted

in

the

remote

form,

subject

to

being

interrupted

and

stopped

or

given

a

negative

result.{mlang}


Code Blockinfo
titleiconMożliwe odpowiedzi:false

Zgadzam

się

z

oświadczeniem


PYTANIE 2:
Nazwa pytania: Uznanie osiągnięcia efektów
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Code Blockinfo
titleiconTekst pytaniafalse

{mlang

pl}Oświadczam,

że

praca

stanowiąca

podstawę

do

uznania

osiągnięcia

efektów

uczenia

się

została

wykonana

przeze

mnie

samodzielnie.{mlang}

{mlang

en}I

declare

that

the

work

which

is

the

basis

for

recognition

of

the

achievement

of

learning

outcomes

was

done

by

me

individually.{mlang}


Code Blockinfo
titleiconMożliwe odpowiedzi:false

Zgadzam

się

z

oświadczeniem

...


PYTANIE 3:
Nazwa pytania: Przetwarzanie danych
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Warning
titleUWAGA!

Edytując pytanie 3, w edytorze tekstu należy przejść do trybu edycji kodu HTML i tam wkleić treść pytania:


Tekst pytania:

Code Blockinfo
titleiconTekst pytaniafalse

<p><span

class="multilang-begin

mceNonEditable"

lang="pl"

xml:lang="pl"><span

class="multilang-begin

mceNonEditable"

lang="pl"

xml:lang="pl">{mlang

pl}</span></span>Zobacz

jak

przetwarzamy

Twoje

dane

osobowe

w

związku

z

zaliczeniami

realizowanymi

w

formie

zdalnej:

<a

href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20PL%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">pobierz

klauzulę

informacyjną

(PDF)</a><span

class="multilang-end

mceNonEditable"><span

class="multilang-end

mceNonEditable">{mlang}</span></span></p>

<p><span

class="multilang-begin

mceNonEditable"

lang="en"

xml:lang="en"><span

class="multilang-begin

mceNonEditable"

lang="en"

xml:lang="en">{mlang

en}</span></span>Learn

more

about

the

way

we

process

your

personal

data

during

online

examination:

<a

href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20EN%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">download

information

(PDF)</a><span

class="multilang-end

mceNonEditable"><span

class="multilang-end

mceNonEditable">{mlang}</span></span></p>


Code Blockinfo
titleiconMożliwe odpowiedzi:false

Zapoznałem

się

i

zgadzam

na

przetwarzanie

danych

osobowych.

6. Po dodaniu pytań możemy przejść na stronę kursu.

...