Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Czynność ta może być zrealizowana przy pomocy przeznaczonej do tego aktywności Oświadczenia Studenta, która sprowadza proces do paru prostych kroków.

Jak wstawić oświadczenia studenta?

Expand
titlePreferowana metoda dodawania oświadczenia studentów

Aktywność typu Oświadczenia studenta pozwala na:

  • łatwe umieszczenie przez prowadzącego aktualnej treści oświadczeń (z uwzględnieniem dwóch wersji językowych), które musi zaakceptować student
  • prostą akceptację zgód i odnotowanie ukończenia tej aktywności wśród studentów

W celu jej umieszczenia, należy przejść w tryb edycji kursu i wybrać nazwę Oświadczenia Studenta na liście dostępnych aktywności.

Uzupełnienie aktywności sprowadza się do:

  • wpisania nazwy aktywności – jeśli umieścimy w kursie więcej niż jedną aktywność typu Oświadczenie Studenta, własna nazwa pozwoli nam je rozróżnić w późniejszych etapach.
  • wyboru stosownych oświadczeń – w systemie sprecyzowane jest kilka rodzajów oświadczeń, możemy wybrać te, które chcemy przedstawić studentowi. Wymagany jest wybór przynajmniej jednego oświadczenia.
Warning
titleWAŻNE!

Jeśli przynajmniej jeden student wypełni oświadczenia, wybór przedstawianych klauzul jest zablokowany.

Jeżeli nikt jeszcze nie wypełnił oświadczeń i chcemy edytować aktywność, należy zweryfikować czy wszystkie potrzebne oświadczenia są nadal zaznaczone – zmiana w treści klauzuli może spowodować konieczność ponownego ich zaznaczenia.


Przydatną funkcją aktywności typu Oświadczenia Studenta jest automatyczne odznaczanie aktywności jako ukończonej jeśli wypełniono formularz. Pozwala to na:

  • uzależnienie dostępności egzaminu, testu lub wszelkiej innej aktywności od wcześniejszego wypełnienia formularza,
  • wizualne przedstawienie informacji o wypełnieniu formularza już na poziomie kursu.

Możliwość skorzystania z tych funkcji pojawia się tylko jeśli w ustawieniach całego kursu ustawiona jest na Tak opcja Włącz śledzenie ukończenia. Jeśli ten warunek jest spełniony, w edycji aktywności Oświadczenia studenta pojawi się sekcja Ukończenie aktywności. Ustawienie opcji w tej sekcji według poniższego zrzutu ekranu gwarantuje poprawne odznaczenie aktywności jako ukończoną po przesłaniu formularza z oświadczeniami (ustawienie opcji Śledzenie ukończenia na Pokaż aktywność jako ukończoną, gdy warunki są spełnione oraz zaznaczenie pola wyboru Student zaakceptował wszystkie oświadczenia).

Warning
titleWAŻNE!

Prosimy nie korzystać z opcji „Studenci mogą ręcznie oznaczyć tę aktywność jako ukończoną”. Jest ona domyślną opcją platformy i występuje w każdej z aktywności, jednak w wypadku Oświadczeń Studenta mogłaby spowodować, że student sam odznaczy oświadczenia jako uzupełnione, mimo, iż nie zapoznał się z nimi, co jest sytuacją niepożądaną.


...