Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

Aby skonfigurować poprawnie program pocztowy Thunderbird należy:

Pobieranie certyfikatu głównego 

Do poprawnego działania poczty potrzebny nam będzie plik z certyfikatem głównym PG, który możemy pobrać ze strony Centrum Usług Informatycznych. Na stronie CUI przechodzimy do zakładki Katalog usług, z której wybieramy Centrum Certyfikacji PG, a następnie Certyfikat Główny PG. Na właściwym linku do certyfikatu (przeważnie wybierany jest format CER/DER) klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Zapisz element docelowy jako… lub podobną (w zależności od przeglądarki ta opcja może się nazywać nieco inaczej):

Image Modified

Plik możemy zapisać w katalogu pobieranych plików, na pulpicie lub w dowolnej innej lokalizacji, skąd będzie łatwo dostępny, ponieważ za chwilę będzie potrzebny przy dalszej konfiguracji.

Dodawanie nowego konta pocztowego

Przy pierwszym uruchomieniu Thunderbird powinien zaproponować nam utworzenie nowego konta pocztowego i jego konfigurację, ale jeśli się tak nie stało, należy przejść do tworzenia nowego konta:

Image Removed

Zostanie wyświetlone okno z propozycją utworzenia nowego adresu mailowego, klikamy Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail:

Image Removed

Otworzy się konfigurator konta e-mail, w którym wpisujemy:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail (wpisujemy krótki adres, czyli nasz login do poczty, razem z domeną)
  • hasło takie samo jak do Moja PG

Po wprowadzeniu niezbędnych danych wciskamy przycisk Kontynuuj:

Image Removed

...

konfiguracji

...

Image Removed

W następnym kroku przeprowadzamy konfigurację zgodnie z poniższymi danymi (pod obrazkiem znajduje się tabela, z której można wygodnie kopiować dane):

Image Removed

Ustawienia serwerów pocztowych PG przedstawiono w poniższej tabeli. Zwróć uwagę, że adresy serwerów poczty studenckiej są inne niż dla poczty pracowniczej.

Dane serwera poczty pracowniczej

...

Dane serwera poczty studenckiej

...

Po wprowadzeniu danych wciskamy przycisk Gotowe.

Importowanie certyfikatu pocztowego

Po skonfigurowaniu poczty przy pierwszym połączeniu pojawi się ostrzeżenie o niewłaściwym certyfikacie – zamykamy ten komunikat klikając Anuluj:
Image Removed

Następnie otwieramy menu Thunderbirda. Menu jest ukryte po prawej stronie, u góry, pod ikoną z trzema poziomymi liniami. Z menu wybieramy Opcje i Opcje… (podwójne menu z opcjami):

Image Removed

W opcjach wybieramy kolejno ikonę Zaawansowane, zakładkę Certyfikaty, po czym klikamy przycisk Wyświetl certyfikaty:

Image Removed

Następnie przechodzimy na zakładkę Organy certyfikacji i klikamy Importuj…

Image Removed

Odszukujemy na dysku zapisany przez nas wcześniej plik z certyfikatem i importujemy go:

Image Removed

Przy imporcie pojawi się wybór zakresów zaufania – zaznaczamy wszystkie:

Image Removed

Klikamy OK, OK, OK…

Konfiguracja podpisu (opcjonalne)

W Thunderbirdzie istnieje możliwość skonfigurowania podpisu, który będzie załączany do każdej wiadomości. Jest to funkcja opcjonalna – jeżeli chcemy skorzystać z tej funkcji należy z menu wybrać Opcje i Konfiguracja kont…

Image Removed

Na pierwszym ekranie, po środku znajduje się pole Sygnaturka:

Image Removed

Po wpisaniu treści podpisu klikamy OK.

Konfiguracja serwera LDAP (opcjonalne)

Serwer LDAP umożliwia skorzystanie z funkcji podpowiadania adresów w trakcie tworzenie wiadomości. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba znać adresu naszego odbiorcy, możemy go w prosty sposób wyszukać po nazwisku.

UWAGA: serwer LDAP jest dostępny tylko z sieci politechnicznej. Jeżeli skonfigurujemy go na komputerze poza siecią PG (lub odłączymy laptopa od sieci politechnicznej), wówczas podpowiadanie adresów nie będzie działało. W takich sytuacjach, aby zapewnić sobie funkcjonalność podpowiadania adresów zalecamy skorzystanie z nowego klienta pocztowego on-line Webmail.

Konfiguracja serwera LDAP jest opcjonalna. Aby skonfigurować serwer wybieramy z menu Opcje i Opcje…

Image Removed

Wybieramy ikonę Tworzenie, przechodzimy na zakładkę Adresowanie, zaznaczamy pole na serwerze usług katalogowych po czym wciskamy przycisk Edytuj katalogi ...

Image Removed

Otworzy się okno, w którym wciskamy przycisk Dodaj

Image Removed

Otworzy się okno, które wypełniamy wg poniższych danych. Pomimo przeprowadzania procesu migracji do domeny pg.edu.pl, wyjątkowo w tym miejscu nadal wpisujemy nazwę hosta w domenie pg.gda.pl. Poniżej ilustracji zamieszczono parametry techniczne w celu ich skopiowania i wklejenia do programu Thunderbird.

Image Removed

  • nazwa: LDAP PG
  • nazwa hosta: ldap.pg.gda.pl (wyjątkowo w tym miejscu nadal wpisujemy starą domenę, tj. pg.gda.pl)
  • bazowy DN: ou=people,dc=pg,dc=gda,dc=pl
  • numer portu: 389

Po wprowadzeniu powyższych danych klikamy na OK. Następnie w oknie, które pozostało, przy pozycji na serwerze usług katalogowych rozwijamy listę i wybieramy przed chwilą utworzony katalog LDAP PG:

Image Removed

...

Podsumowanie 

Po skonfigurowaniu poczty możemy zacząć korzystać z Thunderbirda. Po kliknięciu przycisku Pobierz program powinien załadować listę katalogów z serwera. W zależności od ilości maili na serwerze, pełną wydajność program może uzyskać dopiero po kilku minutach.

Image Removed

W podstawowej konfiguracji, wiadomości elektroniczne przechowywane są na serwerze PG. Przesunięcie wiadomości do innego folderu lub jej usunięcie, powoduje wywołanie takich czynności bezpośrednio na serwerze PG. Wiadomości znajdujące się w lokalizacji Kosz, które umieszczone są tam dłużej niż 30 dni, mogą być automatycznie usuwane.

Warning

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

W przypadku ujawnienia hasła do poczty PG osobom trzecim lub podejrzenia, że ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do konta (co może nastąpić w przypadku zbyt łatwego, trywialnego hasła), należy niezwłocznie zmienić hasło na inne: przejdź do instrukcji zmiany hasła. Jeśli zmiana hasła nie byłaby możliwa, należy niezwłocznie skontaktować się z Helpdeskiem i zgłosić zaistniałą sytuację.

...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("thunderbird","poczta","webmail") and type = "page" and space = "HPPG"
labelspoczta webmail thunderbird

...