Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Zalogować się do Moja PG i wybrać aplikację Pracownik, a następnie wybrać zakładkę eDokumenty, a w niej kafelek Moje eDokumenty.

 2. Wyświetli się tabela z przygotowanymi dokumentami. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających podpisu, w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy można wybrać Do podpisu a następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty do podpisu.

...

W tym momencie dokument zostanie podpisany przez osobę zalogowaną do Moja PG i przesłany do osoby wskazanej do popisu (osoba ta dostanie powiadomienie mailowe, że w systemie czeka dokument do popisaniapodpisania).

6. Po podpisaniu eDokumentu w kolumnie Podpisy zmieni się status podpisu (pierwsza/kolejna kropka zmieni kolor na zielony).

...

Osoba akceptująca

Osoba akceptująca eDokumenty eDokument może dokument zatwierdzić lub wysłać do poprawy. W tym celu należy zalogować się do Moja PG przejść do aplikacji Pracownik, następnie wybrać zakładkę eDokumnety. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających akceptacji w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy wybrać Do podpisua następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty wymagające akceptacji.

W tabeli z dokumentami, w wierszu z intersującym nas dokumentem w kolumnie Akcje należy kliknąć Wypełnij. Wyświetli się okno z dokumentem, w którym zobaczyć można, kto jest autorem dokumentu oraz pozostałe jego szczegóły.

...

Jeśli dokument nie wymaga poprawy należy kliknąć Podpisz i wyślij. W przypadku konieczności poprawienia dokumentu należy kliknąć Wyślij do poprawy. Wybierając opcję Wyślij do poprawny, pojawi się okno, w którym należy wpisać uzasadnienie odesłania wniosku.

W oby przypadkach osoba, która wysłała dokument do akceptacji dostanie powiadomienie mailowe, że osoba akceptująca podpisała lub odesłała dokument do poprawy.

...