Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aplikacja Głosowania PG znajduje się na stronie glosowania.pg.edu.pl – dostęp do niej możliwy jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Po zalogowaniu możemy wziąć udział w trwających głosowaniach, do których zostaliśmy dodani przez organizatorów głosowań jako osoba uprawniona, możemy także stworzyć własne głosowanie. Aplikacja anonimizuje zbierane dane, zatem po przeprowadzeniu głosowania nie jest możliwe powiązanie oddanych głosów z konkretnymi osobami biorącymi udział w głosowaniu (oczywiście przy liczbie uczestników większej niż jeden). Organizator ma możliwość sprawdzenia frekwencji w trakcie głosowania, a po jego zakończeniu widzi podsumowanie oddanych głosów.


Uczestnicy zobaczą tylko te głosowania, w których zostali dodani przez organizatora i które zostały przez niego uruchomione. Szczegóły możemy zobaczyć na poniższym filmie.

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=l0nO43qL0yE&feature=emb_logo

Note

Jeżeli nie widzimy żadnego głosowania, a spodziewaliśmy się je zobaczyć, należy skontaktować się z organizatorem.

Alternatywnie możemy otrzymać mailem linka do głosowania (jest to opcja szczególnie polecania w przypadku głosowania z udziałem osób spoza Politechniki Gdańskiej).

Szczegóły możemy zobaczyć na poniższym filmie.

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=nErlRDRCXT4&feature=emb_logoPowiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("wybory","głosowanie","ankieta") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsgłosowanie wybory ankietaInfo

glosowania.pg.edu.pl