Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

Zakładka Propozycje dyplomów zawiera tematy pracy dyplomowych umieszczone przez Nauczycieli (i zaakceptowane przez Dziekanaty). Należy użyć poniższych filtrów i kliknąć Szukaj aby wyświetlić listę wyników:

Image RemovedImage Added

Klikając na Szczegóły możemy sie dokładnie zapoznać z proponowanym tematem pracy dyplomowej. Po wybraniu tematu należy skontaktować się z Promotorem (nie ma możliwości zapisania się na temat z poziomu Moja PG).

...