Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat uzyskiwania dostępów do systemów Politechniki Gdańskiej. 

Note

Uwaga ogólna - należy pamiętać, że Student może być Pracownikiem, Pracownik może zostać Studentem, Student może zostać Słuchaczem itp. Uzyskanie standardowych uprawnień dla danego typu konta odbywa się zawsze w drodze aktywacji konta, a rozszerzenie uprawnień na nową rolę odbywa się w trakcie ponownej aktywacji, z użyciem obowiązującego hasła do Moja PG. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w kolejnej tabeli (poniżej).

Info

Kolory w tabeli "nic nie znaczą", mają tylko ułatwić czytanie poszczególnych kolumn. Na mniejszych monitorach tabela może nie mieścić się - poziomy pasek przewijania znajduje się na dole tabeli wraz z etykietami kolumn a etykiety wierszy powtórzono także z prawej strony. Przypisy znajdują się poniżej tabeli.

...

Umowa cywilno-prawna (B)

...

Umowa "sztuczna" (C)

...

Doktorant (D)

Student (E)

Słuchacz (podyplomowe) (F)

...

Osoba uprawniona w danej jednostce (np. Biuro Wydziału) wprowadza umowę cywilno-prawną do Moja PG

...

 1. Osoby posiadające numer PESEL aktywują konto samodzielnie w Moja PG ("Załóż konto"), tylko z sieci politechnicznej, z użyciem numeru osobowego (znajduje się na umowie o pracę)
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL mogą aktywować konto jak opisano poniżej (3 i 4)
 3. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1), tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych
 4. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła
 1. Osobista wizyta w Helpdesku (z dokumentem tożsamości).
 2. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła

...

 1. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła

...

 1. Doktorant aktywuje konto samodzielnie, tylko w sieci politechnicznej. Jeśli wcześniej posiadał konto w Moja PG powinien użyć obowiązującego hasła
 2. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1), tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych

...

 1. Student aktywuje konto samodzielnie
 2. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1), tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych

...

 1. Słuchacz aktywuje konto samodzielnie
 2. Przez pracownika Helpdesku przy elektronicznym zgłoszeniu wysłanym na adres helpdesk@pg.edu.pl z adresu email użytego w Rekrutacji
 3. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1), tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych

...

 1. Automatycznie w momencie aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 4. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego

...

 1. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 2. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego

...

 1. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 2. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego

...

 1. Automatycznie w momencie aktywacji konta

...

 1. Automatycznie w momencie aktywacji konta

...

 1. Loginem jest prywatny adres email, zgłoszony przy rekrutacji

...

 1. Automatycznie w momencie ponownej aktywacji konta
 2. Przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 3. Na podstawie Książki Adresowej

...

 1. Automatycznie w momencie ponownej aktywacji konta
 2. Przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 3. Na podstawie Książki Adresowej

...

 1. Automatycznie w momencie ponownej aktywacji konta
 2. Przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 3. Na podstawie Książki Adresowej

...

 1. Automatycznie w momencie ponownej aktywacji konta
 2. Przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 3. Na podstawie numeru albumu (sXXXXXX@student.pg.edu.pl)

...

 1. Automatycznie w momencie ponownej aktywacji konta
 2. Przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 3. Na podstawie numeru albumu (sXXXXXX@student.pg.edu.pl)

...

 1. Loginem jest prywatny adres email, zgłoszony przy rekrutacji
 2. Przy wizycie osobistej w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 4. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego

...

 1. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 2. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego

...

 1. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 2. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego

...

 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Samodzielnie, na podstawie adresu email, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 2. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 2. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 2. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 2. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 2. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

 1. Samodzielnie, na podstawie adresu email, przy pomocy resetu hasła z użyciem wcześniej zarejestrowanego numeru komórkowego
 2. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)

...

Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Wyjątki:

 • Doktorant był Studentem PG a chce uzyskać alias poczty w domenie pg.edu.pl - należy wykonać ponowną aktywację konta studenckiego, koniecznie z użyciem tego samego hasła, którego używano do konta studenckiego (to będzie ta sama skrzynka pocztowa)
 • doktorant mający podpisaną umowę o pracę lub cywilno-prawną aktywuje konto jak opisano w kolumnie A i B (to będzie nowa, pracownicza skrzynka pocztowa), chyba że stał się doktorantem po aktywacji konta pracowniczego

...

Skrzynka pocztowa w domenie student.pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Wyjątki:

 • Student był Pracownikiem PG a chce uzyskać alias poczty w domenie student.pg.edu.pl - należy wykonać ponowną aktywację konta studenckiego, koniecznie z użyciem tego samego hasła, którego używano do konta pracowniczego (to będzie nowa skrzynka pocztowa)

...

 1. Adres skrzynki pocztowej (skrócony) jest niezmienny
 2. Po zmianie nazwiska, na wniosek pracownika, tworzony jest nowy, dodatkowy alias w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl 

...

 1. Adres skrzynki pocztowej (skrócony) jest niezmienny
 2. Po zmianie nazwiska, na wniosek pracownika, tworzony jest nowy, dodatkowy alias w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl 

...

 1. Adres skrzynki pocztowej (skrócony) jest niezmienny
 2. Po zmianie nazwiska, na wniosek pracownika, tworzony jest nowy, dodatkowy alias w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl 

...

 1. Adres skrzynki pocztowej (skrócony) jest niezmienny
 2. Po zmianie nazwiska, na wniosek Doktoranta, tworzony jest nowy, dodatkowy alias w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl
 3. Alias kieruje do skrzynki studenckiej, jeżeli Doktorant staje się Pracownikiem powinien złożyć wniosek, aby alias imienny połączyć ze skrzynką pracowniczą

...

 1. Adres skrzynki pocztowej (skrócony) jest niezmienny
 2. Jeżeli Student staje się Doktorantem wykonuje ponownie aktywację konta studenckiego - otrzymuje wówczas alias imienny w domenie pg.edu.pl
 3. Jeżeli student staje się Pracownikiem wykonuje ponownie aktywację konta , tym razem pracowniczego - otrzymuje wówczas adres i alias imienny w domenie pg.edu.pl (jest to osobna skrzynka)

...

Kierownik Szkoły Doktorskiej wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT). Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/20187) - oświadczenie wystawia KJO3) i przekazuje do GUZ4) - oświadczenie powinno zostać złożone równolegle ze zgłoszeniem o nadanie uprawnień, uprawnienia zostaną nadane dopiero po przekazaniu oświadczenia do ASI5) (do ASI przekazuje je GUZ).

Dziekan wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT). Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/20187) - oświadczenie wystawia KJO3) i przekazuje do GUZ4) - oświadczenie powinno zostać złożone równolegle ze zgłoszeniem o nadanie uprawnień, uprawnienia zostaną nadane dopiero po przekazaniu oświadczenia do ASI5) (do ASI przekazuje je GUZ).

...

Pracownik ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Przez stronę vpn.pg.edu.pl - należy zalogować się za pomocą loginu i hasła do Moja PG - jest to VPN o podstawowym zakresie dostępu i nie wszystkie systemy są za jego pomocą dostępne lub nie wszystkie funkcjonują w 100% poprawnie
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek pracownika) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 3. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek przełożonego) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

...

Pracownik ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek pracownika) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek przełożonego) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

...

Pracownik ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek pracownika) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek przełożonego) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

...

Doktorant ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek Doktoranta) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek Kierownika Szkoły Doktorskiej) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

...

Student ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej tylko w wyjątkowych sytuacjach:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek Dziekana, Promotora, Opiekuna laboratorium, Wykładowcy) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

...

Dostęp do EZD przyznawany jest po szkoleniu z obsługi systemu, zapotrzebowanie na szkolenie należy zgłosić do zespołu DOAD za pomocą formularza: Formularz kontaktowy (pg.edu.pl)

Dostęp spoza sieci politechnicznej politechnicznej możliwy jest za pomocą oprogramowania OpenVPN (tak samo jak w przypadku dostępu do Moja PG, opisane powyżej).

...

Dostęp do EZD przyznawany jest po szkoleniu z obsługi systemu, zapotrzebowanie na szkolenie należy zgłosić do zespołu DOAD za pomocą formularza: Formularz kontaktowy (pg.edu.pl)

Dostęp spoza sieci politechnicznej politechnicznej możliwy jest za pomocą oprogramowania OpenVPN (tak samo jak w przypadku dostępu do Moja PG, opisane powyżej).

...

Dostęp do EZD przyznawany jest po szkoleniu z obsługi systemu, zapotrzebowanie na szkolenie należy zgłosić do zespołu DOAD za pomocą formularza: Formularz kontaktowy (pg.edu.pl)

Dostęp spoza sieci politechnicznej politechnicznej możliwy jest za pomocą oprogramowania OpenVPN (tak samo jak w przypadku dostępu do Moja PG, opisane powyżej).

...

Dostęp do EZD przyznawany jest po szkoleniu z obsługi systemu, zapotrzebowanie na szkolenie należy zgłosić do zespołu DOAD za pomocą formularza: Formularz kontaktowy (pg.edu.pl)

Dostęp spoza sieci politechnicznej politechnicznej możliwy jest za pomocą oprogramowania OpenVPN (tak samo jak w przypadku dostępu do Moja PG, opisane powyżej).

...

Konto na platformie MS Teams zakładane jest dopiero po aktywacji konta na Moja PG.  Po upływie minimum 24 godzin od aktywacji konta można wykonać reset hasła na platformie MS Teams używając loginu iminazw@o365.pg.edu.pl (skrócony login).

...

Konto na platformie MS Teams zakładane jest na wniosek przełożonego. Po nadaniu dostępów można wykonać reset hasła na platformie MS Teams używając loginu iminazw@o365.pg.edu.pl (skrócony login). 

...

Konto na platformie MS Teams zakładane jest na wniosek przełożonego. Po nadaniu dostępów można wykonać reset hasła na platformie MS Teams używając loginu iminazw@o365.pg.edu.pl (skrócony login).

...

Konto na platformie MS Teams zakładane jest dopiero po aktywacji konta na Moja PG. Aktywuj najpierw konto na Moja PG. Po upływie minimum 24 godzin od aktywacji konta można wykonać reset hasła na platformie MS Teams używając loginu sXXXXXX@o365.student.pg.edu.pl (gdzie XXXXXX to numer albumu).

...

Konto na platformie MS Teams zakładane jest dopiero po aktywacji konta na Moja PG. Aktywuj najpierw konto na Moja PG. Po upływie minimum 24 godzin od aktywacji konta można wykonać reset hasła na platformie MS Teams używając loginu sXXXXXX@o365.student.pg.edu.pl (gdzie XXXXXX to numer albumu).

...

nie dotyczy

...

Info
titlePrzypisy

1) Osobiste wizyty w Helpdesku wymagają posiadania dokumentu tożsamości

2) W przypadku dublujących się nazwisk tworzone są loginy i/lub aliasy zawierające kolejne cyfry; w przypadku nazwisk dwuczłonowych może wystąpić problem z właściwym utworzeniem aliasu (należy wówczas się skontaktować z Helpdeskiem w celu wykonania korekty).

3) KJO - Kierownik Jednostki Organizacyjnej

4) Główny Użytkownik Zbioru; Najczęściej używane zbiory: Dane Studentów eDziekanat, eRekrutacja) - Agnieszka Krysiak; Dane stypendialne (eStypendia) - Marek Dzida; Dane Pracowników - Joanna Zielińska; Studia Podyplomowe - Dziekan Wydziału.

5) Administrator Systemów Informatycznych

6) Dostępy do innych systemów niż Moja PG poprzez VPN możliwe są jedynie z użyciem oprogramowania OpenVPN (standardowo pracownicy otrzymują m.in. dostęp do EZD)

7) Oświadczenia o ochronie danych osobowych można pobrać z Repozytorium.

Możliwe "ścieżki kariery" i konieczne do wykonania (w Moja PG) kroki:

Uwaga - w każdym przypadku należy użyć aktualnego hasła do Moja PG, jeżeli go nie znamy, nie pamiętamy itp. należy je najpierw zresetować.

...

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG (z sieci politechnicznej), używając tego samego hasła jak przy koncie studenckim. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @pg.edu.pl.

...

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG (z sieci politechnicznej), używając tego samego hasła jak przy koncie doktoranckim. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @pg.edu.pl - jeżeli użytkownik posiadał wcześniej alias w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl do skrzynki doktoranckiej, system utworzy nowy alias w postaci imie.nazwisko1@pg.edu.pl (alias "z jedynką" lub kolejną cyfrą) - należy wówczas wysłać zgłoszenie na Helpdesk o treści "W trakcie aktywacji konta pracowniczego został utworzony alias z jedynką, posiadam już imienny alias bez jedynki kierujący maile do skrzynki studenckiej, proszę o przepięcie go na skrzynkę pracowniczą i jednoczesne usunięcie aliasu z jedynką." (oczywiście do zgłoszenia należy dołączyć dane pozwalające na identyfikację użytkownika).

...

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie pracowniczym. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @student.pg.edu.pl - należy mieć świadomość, że to są dwie oddzielne skrzynki i maile związane ze studiami trafiają na skrzynkę studencką.

...

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie Słuchacza. System odświeży uprawnienia, zostanie założona skrzynka w domenie @student.pg.edu.pl.

...

← Wybierz z bocznego menu interesujący Cię temat.