Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby dodać aparaturę należy:

  1. w zakładce ‘Aparatura naukowa’ wybrać przycisk ‘Dodaj nową aparaturę’ Aparatura naukowa wybrać przycisk Dodaj nową aparaturę. Przycisk znajduje się pod tabelą wyświetlonych wyników wyszukiwania.

Image Added

2. Następnie należy wypełnić wyświetlony formularz, uzupełniając wymagane pola:

screenImage Addedscreen

Image Added


23. Aparaturę można na tym etapie przypisać do laboratorium.  W tym celu należy wybrać przycisk ‘Ustaw’ w Ustaw w polu ‘Laboratorium Laboratorium. Wyświetli się lista laboratoriów dostępnych w danej jednostce organizacyjnej:screen

Image Added

 3 4. Uzupełniony formularz należy wysłać do weryfikacji i zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu wpisu informacje o aparaturze można edytować. Zmiany może wprowadzać opiekun aparatury (właściciel zasobu w ewidencji, wskazany w polu ‘opiekun aparatury’). Analogicznie jak we wpisach o laboratoriach, zmiana danych podstawowych (nazwa aparatury, nazwa jednostki organizacyjnej / katedry, opiekun aparatury) wymaga ponownej weryfikacji i zatwierdzenia.

...