Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po kliknięciu w link do dokumentu zostaniemy przeniesieni do centralnego punktu logowania. Aby się zalogować należy użyć swojego politechnicznego identyfikatora – przykładowo identyfikator politechniczny dla Pana Jana Kowalskiego, który jest pracownikiem, to jankowal@pg.gda.pl lub jankowal (jest to taki sam identyfikator jakiego używamy do obsługi poczty):

Image RemovedImage Added

Po zalogowaniu się zostanie otwarta strona z załączonym dokumentem (taki sam widok zobaczymy po ręcznym przejściu do konkretnego dokumentu):

...