Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Uzupełnienia nazwy tworzonego kwestionariusza jako:

Code Block
collapsetrue
{mlang en}Examined student's statements{mlang}{mlang pl}Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu{mlang}

...

Code Block
titleMożliwe odpowiedzi:collapsetrue
Zgadzam się z oświadczeniem

...

Code Block
titleTekst pytania
collapsetrue
{mlang pl}Oświadczam, że praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się została wykonana przeze mnie samodzielnie.{mlang}

{mlang en}I declare that the work which is the basis for recognition of the achievement of learning outcomes was done by me individually.{mlang}

...

PYTANIE 3:
Nazwa pytania: Przetwarzanie danych
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Warning
titleUWAGA!

Edytując pytanie 3, w edytorze tekstu należy przejść do trybu edycji kodu HTML i tam wkleić treść pytania:


Tekst pytania:

Code Block
titleTekst pytania
<p><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="pl" xml:lang="pl"><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="pl" xml:lang="pl">{mlang pl}</span></span>Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z zaliczeniami realizowanymi w formie zdalnej: <a href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20PL%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">pobierz klauzulę informacyjną (PDF)</a><span class="multilang-end mceNonEditable"><span class="multilang-end mceNonEditable">{mlang}</span></span></p>
<p><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="en" xml:lang="en"><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="en" xml:lang="en">{mlang en}</span></span>Learn more about the way we process your personal data during online examination: <a href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20EN%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">download information (PDF)</a><span class="multilang-end mceNonEditable"><span class="multilang-end mceNonEditable">{mlang}</span></span></p> 


Code Block
titleMożliwe odpowiedzi:
Zapoznałem się i zgadzam na przetwarzanie danych osobowych

...

6. Po dodaniu pytań możemy przejść na stronę kursu.

...