Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W celu udostępnienia folderu (lub pliku) bezpośrednio z usługi Drive PG, kliknij na ikonkę udostępnienia przy właściwym folderze (lub pliku).

Image RemovedImage Added

W polu zakładki Użytkownicy i Grupy wpisz nazwisko określonej osoby, której zamierzasz udostępnić zasób.

...

Image Added

Określ poziom uprawnień do udostępnianego zasobu – dla wskazanej osoby (należy kliknąć w ikonę koła zębatego przy danej osobie, wyświetlą się wtedy poziomy uprawnień).

...

Image Added

Folder (lub plik) został udostępniony wskazanemu odbiorcy. Zasób pojawi się na koncie wspomnianej osoby w usłudze Drive PG po zalogowaniu. Jednocześnie ikona symbolizująca oznaczająca folder (lub plik) otrzymała znacznik udostępnienia.

...

Image Added

Udostępnienie zasobu poprzez link publiczny

...

Aby udostępnić folder (plik) poprzez link publiczny kliknij na ikonkę udostępnienia przy odpowiednim folderze (pliku) i kliknij na zakładce Linki publiczne.

...

Image Added

Następnie kliknij przycisk Utwórz link publiczny. W nowym oknie wpisz nazwę, nadaj uprawnienia oraz hasło do pliku oraz datę wygaśnięcia dostępu.

...

Image Added

Wygenerowany link publiczny dostępny jest do skopiowania w zakładce Linki publiczne po prawej stronie wyświetlonego udostępnienia. W tym samym miejscu są dostępne również opcje edycji oraz usunięcia linku.

...

Image Added

Wygenerowany link można wkleić do wiadomości email i rozesłać do odbiorców.

Warning

 Każda osoba będąca w posiadaniu linku będzie dysponować dostępem do pliku/katalogu.


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "drive" and type = "page" and space = "HPPG"
labelsdrive

...