Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Do poprawnego działania poczty potrzebny nam będzie plik z certyfikatem głównym PG, który możemy pobrać ze strony Centrum Usług Informatycznych. Na stronie CUI przechodzimy do zakładki Katalog usług, z której wybieramy Centrum Certyfikacji PG, a następnie Certyfikat Główny PG. Na właściwym linku do certyfikatu (przeważnie wybierany jest format CER/DER) klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Zapisz element docelowy jako… lub podobną (w zależności od przeglądarki ta opcja może się nazywać nieco inaczej):


Image RemovedImage Added

Plik możemy zapisać w katalogu pobieranych plików, na pulpicie lub w dowolnej innej lokalizacji, skąd będzie łatwo dostępny, ponieważ za chwilę będzie potrzebny przy dalszej konfiguracji.

...

Przy pierwszym uruchomieniu Thunderbird powinien zaproponować nam utworzenie nowego konta pocztowego i jego konfigurację, ale jeśli się tak nie stało, należy przejść do tworzenia nowego konta:

Image RemovedImage Added

Zostanie wyświetlone okno z propozycją utworzenia nowego adresu mailowego, klikamy Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail:

Image RemovedImage Added

Otworzy się konfigurator konta e-mail, w którym wpisujemy:

...

Po wprowadzeniu niezbędnych danych wciskamy przycisk Kontynuuj:

Image RemovedImage Added

Rozpocznie się wyszukiwanie konfiguracji serwera – nie czekając na jej zakończenie wciskamy przycisk Konfiguracja zaawansowana:

Image RemovedImage Added

W następnym kroku przeprowadzamy konfigurację zgodnie z poniższymi danymi (pod obrazkiem znajduje się tabela, z której można wygodnie kopiować dane):

Image RemovedImage Added

Ustawienia serwerów pocztowych PG przedstawiono w poniższej tabeli. Zwróć uwagę, że adresy serwerów poczty studenckiej są inne niż dla poczty pracowniczej.

...

Po skonfigurowaniu poczty przy pierwszym połączeniu pojawi się ostrzeżenie o niewłaściwym certyfikacie – zamykamy ten komunikat klikając Anuluj:
Image RemovedImage Added

Następnie otwieramy menu Thunderbirda. Menu jest ukryte po prawej stronie, u góry, pod ikoną z trzema poziomymi liniami. Z menu wybieramy Opcje i Opcje… (podwójne menu z opcjami):

Image RemovedImage Added

W opcjach wybieramy kolejno ikonę Zaawansowane, zakładkę Certyfikaty, po czym klikamy przycisk Wyświetl certyfikaty:

Image RemovedImage Added

Następnie przechodzimy na zakładkę Organy certyfikacji i klikamy Importuj…

Image RemovedImage Added

Odszukujemy na dysku zapisany przez nas wcześniej plik z certyfikatem i importujemy go:

Image RemovedImage Added

Przy imporcie pojawi się wybór zakresów zaufania – zaznaczamy wszystkie:

Image RemovedImage Added


Klikamy OK, OK, OK…

...

W Thunderbirdzie istnieje możliwość skonfigurowania podpisu, który będzie załączany do każdej wiadomości. Jest to funkcja opcjonalna – jeżeli chcemy skorzystać z tej funkcji należy z menu wybrać Opcje i Konfiguracja kont…

Image RemovedImage Added

Na pierwszym ekranie, po środku znajduje się pole Sygnaturka:

Image RemovedImage Added

Po wpisaniu treści podpisu klikamy OK.

...

Konfiguracja serwera LDAP jest opcjonalna. Aby skonfigurować serwer wybieramy z menu Opcje i Opcje…

Image RemovedImage Added

Wybieramy ikonę Tworzenie, przechodzimy na zakładkę Adresowanie, zaznaczamy pole na serwerze usług katalogowych po czym wciskamy przycisk Edytuj katalogi ...

Image RemovedImage Added

Otworzy się okno, w którym wciskamy przycisk Dodaj

Image RemovedImage Added

Otworzy się okno, które wypełniamy wg poniższych danych. Pomimo przeprowadzania procesu migracji do domeny pg.edu.pl, wyjątkowo w tym miejscu nadal wpisujemy nazwę hosta w domenie pg.gda.pl. Poniżej ilustracji zamieszczono parametry techniczne w celu ich skopiowania i wklejenia do programu Thunderbird.

Image RemovedImage Added

  • nazwa: LDAP PG
  • nazwa hosta: ldap.pg.gda.pl (wyjątkowo w tym miejscu nadal wpisujemy starą domenę, tj. pg.gda.pl)
  • bazowy DN: ou=people,dc=pg,dc=gda,dc=pl
  • numer portu: 389

Po wprowadzeniu powyższych danych klikamy na OK. Następnie w oknie, które pozostało, przy pozycji na serwerze usług katalogowych rozwijamy listę i wybieramy przed chwilą utworzony katalog LDAP PG:

Image RemovedImage Added

Kończymy wciskając OK. Od tej pory tworząc nową wiadomość możemy w polu adresu wyszukiwać adresatów po nazwisku.

...

Po skonfigurowaniu poczty możemy zacząć korzystać z Thunderbirda. Po kliknięciu przycisku Pobierz program powinien załadować listę katalogów z serwera. W zależności od ilości maili na serwerze, pełną wydajność program może uzyskać dopiero po kilku minutach.

Image RemovedImage Added

W podstawowej konfiguracji, wiadomości elektroniczne przechowywane są na serwerze PG. Przesunięcie wiadomości do innego folderu lub jej usunięcie, powoduje wywołanie takich czynności bezpośrednio na serwerze PG. Wiadomości znajdujące się w lokalizacji Kosz, które umieszczone są tam dłużej niż 30 dni, mogą być automatycznie usuwane.

...