Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klikając ikonę ołówka w wierszu Data wydania świadectwa oraz ustawienie tej daty spowoduje, że możliwość edycji numeru oraz daty uzyskania świadectwa zostanie zablokowana.

 

8. Po utworzeniu świadectwa przechodząc do zakładki słuchacz można zmienić status słuchacza z aktywnego na absolwent.

...