Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dot. podpisywania eDokumentów, poniżej znajduje się również szczegółowa instrukcja.

...

Widget Connector
width800
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=zk1Sk6oBXGI
height450

...

Instrukcja krok po kroku:

Aby podpisać eDokument należy:

  1. Zalogować się do Moja PG i wybrać aplikację Pracownik, a następnie wybrać zakładkę eDokumenty, a w niej kafelek Moje eDokumenty.

 2. Wyświetli się tabela z przygotowanymi dokumentami. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających podpisu, w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy można wybrać Do podpisu a następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty do podpisu.

...

Note
titleUwaga!

Jeżeli podpisaliśmy już dokument, to zniknie on z naszej listy - w przypadku chęci powrotu do niego wystarczy zmienić w kryteriach wyszukiwania pierwszą listę, gdzie ustawiamy Podpisane.

Osoba akceptująca

Osoba akceptująca eDokument może dokument zatwierdzić lub wysłać do poprawy. W tym celu należy zalogować się do Moja PG przejść do aplikacji Pracownik, następnie wybrać zakładkę eDokumnety. Aby eDokumenty, a w niej kafelek Moje eDokumenty. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających akceptacji w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy wybrać Do podpisu, a następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty wymagające akceptacji.

...

W oby przypadkach osoba, która wysłała dokument do akceptacji dostanie powiadomienie mailowe, że osoba akceptująca podpisała lub odesłała dokument do poprawy.


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("podpis","edokument","edokumenty","akceptacja") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsedokument edokumenty podpis akceptacja

...