Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

No Format
nopaneltrue
apt-get install network-manager network-manager-openvpn openvpn

Instrukcja konfiguracji

Do konfiguracji VPNa potrzebne będą dodatkowe pliki, które możemy pobrać i zapisać klikając na poniższe linki. Pobieramy następujące trzy pliki (odpowiednio w komplecie pracownik PG pobiera client.ovpn, student – client_student.ovpn):


Tip
titleWskazówka

Poniższe pliki można pobrać, klikając prawym przyciskiem myszy na każdym odnośniku i wybierając z menu opcję Zapisz jako…, lub Zapisz element docelowy… albo opcję o podobnym brzmieniu.

Otwieramy konsolę i przechodzimy do katalogu w którym zachowaliśmy pobrane pliki. Dokonamy przekształcenia ich do postaci czytelnej dla programu OpenVPN. W tym celu wykonajmy polecenia:

No Format
nopaneltrue
openssl pkcs12 -in certyfikat_uzytkownika.p12 -out certyfikat_uzytkownika.crt -nodes -nokeys
openssl pkcs12 -in certyfikat_uzytkownika.p12 -out certyfikat_uzytkownika.key -nodes -nocerts

...