Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aby praca z aplikacją Dziekanatw portalu Moja PG, była łatwiejsza i nie trzeba było powtarzać niektórych czynności zalecamy na początku sprawdzić ustawienia ogólne konta.

...

W tym celu należy zalogować się do portalu Moja PG a następnie przejść do Moje konto.

Następnie przejść do zakładki Konfiguracja użytkownika.

Klikamy dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Wyświetlanie archiwalnych słowników, wartość Nie, a następnie klikamy Zapisz.

...

Następnie ponownie wybieramy Dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Domyślna jednostka organizacyjna dla użytkownika, w wierszu Wartość wybieramy z listy wydział lub jednostkę organizacyjną, w którego dziekanacie której pracujemy i klikamy Zapisz.

...