Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na dole wyświetlonego okna należy kliknąć zieloną ikonę plusa  Dodaj. Wyświetli się wyszukiwarka osób, należy wpisać nazwisko osoby/osób, następnie zaznaczyć checkbox przy wyszukanym nazwisku, i kliknąć Dodaj. Na liście osób znajdują się osoby, które mają nadane uprawnienia nauczyciela.

Należy dodać wybraną osobęm osobę, a następnie zapisać wprowadzone dane.

Koordynator zostanie dopisany do kierunku.

...