Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Instrukcja krok po kroku

W aplikacji Nauczyciel należy przejść do zakładki Dyplomy → Propozycje tematów. Następnie należy odznaczyć checkbox Moje tematy i ustawić odpowiednie filtry wyszukiwania mim.m im jednostka organizacyjna, semestr akademicki, itp.  Ważne, aby wartość filtru Status ustawiona była na Do zatwierdzenia, a wartość filtru Kierunek studiów była ustawiona na kierunek, na którym nauczyciel jest koordynatorem. 

...