Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zmiany, które są wprowadzane mają na celu odświeżenie szaty graficznej, ale także poprawę czytelności i przejrzystości Centralnego Punktu Logowania PG.

Tip
titleInformacja

Z użytkowego punktu widzenia użytkownika widzenia nic się nie zmienia – zmiany graficzne nie wpływają na działanie portalu!

Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności są nadal dostępne, konta użytkowników również pozostają tak jak dotychczas, nie musisz nic robić, jedynie pamiętaj o tym, że zmienia się wygląd okienka logowania.

...