Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Drodzy Użytkownicy Portalu Moja ( czy systemów informatycznych??) PG, z dniem …… została wprowadzona nowa szata graficzna Centralnego Punktu Logowania PG.


Zmiany, które wprowadzono mają na celu odświeżenie szaty graficznej, ale także poprawę czytelności i przejrzystości Centralnego Punktu Logowania PG. Zmiany graficzne nie wpływają na działanie portalu – wszystkie dotychczasowe funkcjonalności są nadal dostępne, konta użytkowników również pozostają tak jak dotychczas.

Tip
titleInformacja

Nie zmienił się sposób logowania, nadal akceptowanymi identyfikatorami są:

 • pracownicy: login
 • studenci: s<nr_albumu> (np. s123456) lub login@stu­dent.pg.edu.pl


Note
titleUwaga!

Jak zawsze należy pamiętać:

 • aby po zakończeniu korzystania z usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nie­nia, wylogować się z sytemu!
 • nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim (należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzy­mania wiadomości mailowych z prośbą o logo­wanie na stronie).

Co dokładnie się zmieniło?

Najważniejsze zmiany na stronie Centralnego Punktu Logowania PG:

 • strona dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - bardziej komfortowe korzystanie ze strony przez osoby z dysfunkcją wzroku,
 • strona dopasuje się do każdej rozdzielczości ekranu - możliwość zalogowania na komputerze, telefonie i tablecie,
 • nowoczesna, odświeżona szata graficzna - czytelniejsze czcionki, przyciski i pola na wpisanie loginu oraz hasła,
 • uporządkowane treści - przydatne informacje o sposobie logowania, możliwość przełączenia wersji językowej strony oraz opcji resetu hasła.

Ekran logowania po zmianach:

Ekran po poprawnym zalogowaniu:

Ekran logowania z komunikatem:


Info
titleInfo
Wkrótce, zostanie również dodany nowy sposób logowania - logowanie przez Login.gov.pl - o którym poinformujemy, jak tylko zostanie wprowadzony.Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("mojapg","szata-graficzna","logowanie") and type = "page" and space = "HPPG"
labelslogowanie mojapg szata-graficzna

Page properties
hiddentrue


Powiązane zgłoszenia