Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wszelkie zasoby plikowe, które są już wgrane do menedżera mediów files.pg.edu.pl można nadpisać, uaktualniając w ten sposób ich zawartość (wygląd grafiki, zdjęcia, zawartość tekstowa itp.). Aby uaktualnić plik/pliki należy:

  1. Przejść do katalogu, który zawiera plik/pliki przeznaczone do nadpisania.
  2. Korzystając z możliwości wgrywania plików w folderze, wgrać plik/pliki do katalogu o takich samych nazwach, jak już co istniejące zasoby.
  3. Pliki zostaną uaktualnione  (uaktualnione - bez konieczności ingerowania w istniejące odnośniki na stronach internetowych, które powołują się na te pliki).