Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Każdemu wgranemu zasobowi możesz przypisać dodatkowe (opcjonalne) atrybuty. Plikom graficznym można przypisać trzy rodzaje atrybutów, dla reszty plików - jedno pole.
Uwaga: jeżeli plik jest zasobem graficznymstanowi zasób graficzny, to atrybut Tekst alternatywny staje się jest obowiązkowy z powodu wymogu zapewnienia dostępności (standardy WCAG).  Wypełnienie tego pola pozwoli następnie skopiować ID atrybutu pozwoli na odblokowanie ikony służącej do kopiowania identyfikatora (ID) pliku.

 1. Po zalogowaniu się do menedżera mediów files.pg.edu.pl kliknij na przestrzeń pracy, do której posiadasz uprawnienia.
 2. Wejdź do katalogu zawierającego zasób, któremu zamierzasz nadać lub zmienić atrybuty.
 3. Zlokalizuj żądany zasób, po czym w wierszu z nazwą tego pliku kliknij na ikonę strzałki. Spośród dostępnych ikon wybierz ikonę dokumentu z ołówkiem - tak jak na ilustracji.
  Image RemovedWyświetlony
  Image Added
 4. Dla plików graficznych (PNG, JPG) wyświetlony zostanie widok trzech pól tekstowych służących do zarządzania atrybutami:
  1. pole Nazwa pliku - można tu podać biznesową (estetyczną) nazwę zasobu, która będzie używana na stronach internetowych (zamiast nazwy pliku)
  2. pole Tekst alternatywny - obowiązkowy - opis zdjęcia, który zostanie wyświetlony w razie braku pliku lub problemów z wczytaniem - wypełnienie pola jest obowiązkowe w przypadku zasobów graficznych
  3. pole Podpis - służy do opcjonalnego opisywania grafiki/zdjęcia. Opis ten zostanie wykorzystany w galeriach na stronach internetowych oraz w galeriach umieszczanych w artykułach (newsach).
 5. Dla reszty plików dostępny będzie wyłącznie jeden atrybut z polem Nazwa pliku.