Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Pod względem technicznym, galeria stanowi w files.pg.edu.pl katalog ze zdjęciami, natomiast w CMS-ie jest blokiem umieszczonym w układzie strony (i nastawionym na adres katalogu ze zdjęciami).
Na każdej utworzonej stronie internetowej Super Redaktor może umieścić blok z galerią. W tym celu wykonaj kolejno poniższe czynności:

 1. Korzystając z menedżera mediów files.pg.edu.pl (zobacz czym jest narzędzie files.pg.edu.pl) w ustalonej gałęzi katalogów (wg uznania danej jednostki/wydziału) utwórz nowy podkatalog przeznaczony do przechowywania grafik galerii - postępuj według instrukcji tworzenia katalogów.
 2. W utworzonym katalogu umieść przewidziany zbiór grafik lub zdjęć - postępuj według instrukcji wgrywania zasobów.
 3. Za pomocą górnej nawigacji przejdź o jeden poziom wyżej w strukturze katalogów, tak aby widzieć listę zawierającą folder z grafikami/zdjęciami.
 4. Zlokalizuj folder z uprzednio wgranymi grafikami/zdjęciami. W wierszu z nazwą tego katalogu kliknij na pierwszą ikonę z lewej (w widocznej grupie ikon), co spowoduje skopiowanie do pamięci identyfikatora (ID) tego folderu - tak jak na poniższej ilustracji. Wartość ID możesz przechować w pamięci lub roboczo wkleić do programu typu Notatnik.
 5. W trybie zalogowania w CMS Drupal przejdź do strony internetowej, na której ma zostać umieszczona galeria. Przejdź do widoku zarządzania układem tej strony: Zarządzaj elementem → Układ
 6. W środkowej części strony kliknij na najniżej zlokalizowaną opcję Add block.
 7. Z wyświetlonego katalogu bloków (w formie szarej pionowej kolumny widocznej z prawej strony) wybierz blok o nazwie Photo gallery (w polu wyszukiwania bloków wpisz np. frazę gal).
 8. W oknie konfiguracji bloku Galerii podaj jej nazwę (wprawdzie galeria musi być nazwana, choć nazwy nie trzeba koniecznie wyświetlać na stronie).
 9. W polu Adres galerii wklej uprzednio skopiowany identyfikator (ID) folderu z menedżera files.pg.edu.pl zawierającego zbiór grafik/zdjęć.
 10. Finalnie zatwierdź dodanie bloku za pomocą przycisku Dodaj blok. Po chwili blok powinien zostać osadzony na stronie. Zapisz zmianę układu strony - opcja Zapisz szablon w górnej części edycji widoku strony.
 11. Zależnie od ilości grafik/zdjęć wygenerowane zostaną miniatury galerii. Proces ten odbędzie się automatycznie i może zająć standardowo nawet kilka minut (lub dłużej w przypadku wielu zasobów). W tym czasie można kontynuować dalsze prace w CMS-ie.