Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

*) Osobiste wizyty w Helpdesku wymagają posiadania dokumentu tożsamości

...

Osoba uprawniona w danej jednostce (np. Biuro Wydziału)

...

  1. Samodzielnie w Moja PG, z sieci politechnicznej, z użyciem numeru osobowego (znajduje się na umowie o pracę)
  2. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie
  3. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła

Osobista wizyta w Helpdesku (z dokumentem tożsamości).

...

  1. Automatycznie w momencie aktywacji konta
  2. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku*)
  3. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego

...

Wybierz jeden z poniższych tematów:

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "dostepydosystemow" and type = "page" and space = "HPPG"
labelskb-how-to-article