Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po wysłaniu umów Słuchacze mogą zalogować się na swoje konta w Moja PG i w aplikacji Słuchacz w zakładce dokumenty będzie widoczna umowa oraz inne niezbędne dokumenty, z którymi musi się zapoznać i je podpisać. Instrukcja dla Słuchaczy jak podpisywać umowy znajduje się na tej stronie.stronie Słuchacz studiów podyplomowych

Wycofanie wysłanej umowy

Umowę można wycofać tylko w przypadku jeśli nie została ona jeszcze podpisana przez Słuchacza - status umowy jest nadal Wysłano.

...